NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

NAVITAS © 2014

Potencjał wykonawczy firmy

Firma zatrudnia specjalistów wysokokwalifikowanych z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i procedurach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,

są to biegli z listy Ministra Środowiska i Wojewody Mazowieckiego oraz Podlaskiego w zakresie różnych komponentów środowiska.

 

Zespoły zadaniowe tworzymy ze specjalistami z Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe naszych pracowników obejmuje zarówno pracę w urzędach administracji rządowej, instytutach naukowo-badawczych jak również w największych programach badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE.