NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

KONSULTING  ŚRODOWISKOWY 

Wykonujemy ewidencje i procedury uzyskiwania pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, emisji do powietrza, korzystania z wód.