NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi warunek konieczny ubiegania się o szereg innych zezwoleń na realizację inwestycji, w tym pozwolenie na budowę.

Opracowujemy dokumentacje - karty informacyjne przedsięwzięć lub raporty oddziaływania na środowisko oraz świadczymy kompleksową obsługę aż do uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Procedury OOŚ przeprowadzamy od ponad 10 lat, w naszym portfolio posiadamy projekty każdej skali realizowane na terenie całego kraju, od realizacji małych przedsięwzięć na terenach wiejskich do spalarni odpadów dla miast, elektrowni, zakłady przetwórstwa mlecznego i RIPOK-ów.

Nasza stała kadra posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu powyższych dokumentów.

 

Będąca wyróżnikiem naszej firmy znajomość przepisów, procesów i procedur administracyjnych, technologii a także doświadczenie związane z przeprowadzeniem dużej liczby procedur OOŚ oznacza szybkie i profesjonalne uzyskanie decyzji środowiskowej z właściwymi dla inwestora warunkami.