NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

NAVITAS © 2014

NASZE USŁUGI

ANALIZA WYMAGAŃ PRAWNYCH 

ANALIZA WYMAGAŃ PRAWNYCH

Pomiary hałasu w środowisku,

pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń, opracowania i analizy z zakresu akustyki.

USŁUGI KONSULTINGOWE

BADANIA ODORÓW

POMIARY HAŁASU

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

EKOINNOWACJE

Przeprowadzamy kompletną procedurę związaną z otrzymaniem przez inwestora decyzji środowiskowej.

Doświadczenie w zakresie projektów badawczych a także wiedza przekrojowa różnych branż powoduje współtworzenie projektów i strategii ekoinnowacyjnych.

Identyfikacja wymagań prawnych, zagrożeń środowiskowych danej branży, dobrych praktyk i BAT.

Pozwolenia zintegrowane, regulacje emisji gazów i pyłów, raporty z oceny oddziaływania na środowisko i inne.

Kompleksowe usługi w zakresie pomiarów uciążliwości zapachowej powietrza wraz z projektami ograniczenia uciążliwości zapachowej