NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

POMIARY POZIOMU DŹWIĘKU 

- okresowe pomiary hałasu w środowisku,

- pomiary poziomu dźwięku w środowisku,

- pomiary poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczeń,

- wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i czasu pogłosu,

- pomiary zrozumiałości mowy,

- projekty adaptacji akustycznej w obiektach istniejących i projektowanych.