NAVITAS

ZAKŁAD EKSPERTYZ

ANALIZY WDROŻEŃ PRAWA I PROCEDUR EGZEKUCYJNYCH 

Implementacja przepisów i ich egzekwowanie są istotne dla strategii rozwoju firm. Na poziomie wspólnotowym EU zakłada się osiągnięcie odpowiedniego poziomu elastyczności i koherentności przepisów.

 

Analizy trwających wdrożeń i obowiązujących wymagań prawnych pozwalają na wgląd w obowiązującą i projektowaną praktykę dla określonego zakresu działalności gospodarczej.

 

Identyfikacja bieżących problemów danej branży, dokumentacji dobrych praktyk, Najlepszych Dostępnych Technologii i innych źródeł branżowych może jednocześnie określić właściwy kierunek i zakres wprowadzanych w firmie zmian.